Seç-G Politikaları

İsar Mühendislik olarak; iş kazası olmadan, çevreyi kirletmeden ve insanlara zarar vermeden çalışmak için gerekli tedbirleri almayı taahhüt ediyoruz.

İsar Mühendislik bünyesinde çalışan herkes Sağlık, Emniyet ve Çevre konularındaki hak ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır. Bu alanlarda başarılı olmak, çalışanlarımızın sağlık, emniyet ve güvenliği, işimizin başarısı açısından çok önemlidir.

Kendimiz ve müşterilerimiz için yaptığımız işlerin kalitesi, maliyeti ve süresi içinde tamamlanması ne kadar önemliyse, işimizin ve çalışma ortamımızın mahiyeti açısından emniyet en az o kadar önemlidir.
• Sağlıklı yaşam (insanlara ve diğer canlılara zarar gelmesini önlemek)
• Emniyetli çalışma (sıfır iş kazası)
• Çevreye zarar vermemek (Doğal çevreyi en iyi şekilde korumak)

İSAR MÜHENDİSLİK SEÇ-G HEDEFLERİMİZ

• Kanunlara uygun hareket etmek ve performansımızı arttırmak için etkili bir İSEÇ Yönetim Sistemi uygulamak
• Sürekli gelişim sağlamak için, günden güne yükselen standartlar paralelinde yeni hedefler belirleyerek çalışmak
• Muhtemel kazaların meydana gelmesini engellemek ve yüksek iş emniyeti performansı elde etmek
• Etkili bir yönetim sistemiyle müşteri memnuniyeti ve güvenliğini sağlamak
• Eğitim faaliyetleri ile belirlenen eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, bilgi paylaşımı ile çalışanların bilinçlendirilmesini sağlamak
• Acil planların hazırlanması, gerekli donanım ve malzemenin temin edilmesi, tatbikatlar ile müdahale kabiliyetinin arttırılması

Çevre Politikaları

İsar Mühendislik yürürlükteki çevre mevzuatına uyacağını ve çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getireceğini taahhüt eder.

Çalışmalarımızda doğal kaynakları korumak ve rasyonel kullanımını sağlayarak toprak, hava, su ve canlılara en az olumsuz etkide bulunmayı amaç edinmiştir. Bu amaçla çevre dostu ve geri kazanımlı malzemelerin kullanımını tercih etmeye özen gösterecektir.

Malzemelerin ekonomik kullanımını sağlamak ve çevreye verdikleri zararları en aza indirmek için başlıca hedefimiz ıskarta ve atık oranlarımızı minimum düzeye indirmektir.

İç ve dış eğitim planlarıyla firmamızın her düzeyindeki personeline çevre konusunda gerekli eğitimler verilir. Bunun sonucunda, çevre bilincine sahip bireylerin topluma kazandırılması sağlanır.

Faaliyetlerimiz;

• Yasalara ve kanunlara uygun çalışmak
• Daha az atık oluşturacak sistemler seçmek
• Açığa çıkan atıkların çevreye en az zarar verecek şekilde yok edilmesini sağlamak
• Tüm bu işlerin ve faaliyetlerin yapılmasını taahhüt ederim.

şeklinde planlanmakta ve sürdürülmektedir.

Hedefler

• İSAR MÜHENDİSLİK organizasyonunun her aşamasında İSEÇ YS’nin benimsenerek, çalışanlarının tam destek ve katılımı ile iş kazalarının azaltılması ile ulaşılan Yüksek İş Emniyeti Performansı,

• Sağlıklı ve emniyetli iş ortamının yaratılması ile elde edilen yüksek verim ve isteklendirme,

• İSEÇ Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve karşılanması ile bilgi aktarımının sağlanması, firma kültürünün geliştirilebilmesi,

• Acil planların hazırlanması, gerekli donanım ve malzemenin temin edilmesi, tatbikatlar ile müdahale kabiliyetinin arttırılması,

• Uygun standartların kullanılması, iş talimatlarının hazırlanması ile çalışma veriminin ve kalite seviyesinin yükseltilmesi,

• Periyodik istasyon mekanik ve elektrik bakım programları ile etkili bir ürün yönetim sistemi yaratarak müşteri memnuniyetinin ve güvenliğinin temin edilmesi, çevreye olumsuz etkilerin azaltılması,

• Etkili bir atık yönetimi ile daha az atık üretilmesi ve atık bertaraftı için daha az para harcanması,

• İSAR MÜHENDİSLİK Arıtma tesislerinin (Çamur çökeltme, Yağ ve yakıt ayırıcılar) yüksek verimle çalıştırılması ve atık su kalitesinin yükseltilmesi,

• Bütün Alt yüklenicilerine ve onların çalışanlarına akaryakıt istasyonlarında ve ürün nakliyesi sırasında emniyetli ve güvenli bir çalışma ortamının önemi ve özelliklerini bir yaşam biçimi olarak algılamalarını temin etmek üzere gereken eğitim ve çalışmaların yapılması, ve bu çalışmalar sonucunda elde edilen bilgi dokümanların personel eğitim toplantıları ile anlatılması ve tutanakla toplantıda kayıt altına alınması ve eğitim dokümanlarının imza karşılığı personele verilmesi .

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere isar@isarmuhendislik.com mail adresimizden yada (0216) 583 10 54 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bize Ulaşın
(0216) 583 10 54 Bilgi İstiyorum?