LPG, CNG, LNG ve Doğalgaz Sistemleri
Tel: +90 216 583 10 54TREN

Doğalgaz Regülatörleri

  • Regülatör Şebeke basıncını cihaz öncesi sabit besleme basıncına dönüştürür.
  • Girişteki basınç ne kadar değişirse değişsin, regülatör çıkışında sabit bir değer elde edilir.
  • Bu cihazın düzgün çalışması için şarttır.
  • Çıkış basıncı isteğe göre ayarlanabilir. *Basınç regülatörü, aynı zamanda, kullanılacak doğal gaz debisini de ayarlar.
  • Çıkış basıncı yay kuvvetini değiştirerek ayarlanır. Bu da geçen debi değerini değiştirir.
  • Tesisattan gelen basıncı gaz armatürlerine girmesi planlanan basınç değerine düşürmek, düşük basınçlı sistemlerde de gaz akışında oluşabilecek dalgalanmaları stablize etmek amacıyla kullanılırlar.
  • Shut-off tipleri sayesinde gaz çıkış basıncında limit değerlerin aşılmaması için kullanılır.
  • Bu tip regülatörler sistem emniyeti açısından limit değerler aşıldığında gaz geçişini engellerler.
  • Gaz akışındaki dalgalanmalardan etkilenerek gereksiz kapatma yapmamaları için solenoid valflere çok yakın yerleştirilmezler (Kapasitelere göre değişen uzaklıklar, emniyet mekanizmalarının sinyal aldığı (İmpuls) noktalar ise çıkış gazının dengeli akışa dönüştüğü uzaklıklara konmalıdır