LPG, CNG, LNG ve Doğalgaz Sistemleri
Tel: +90 216 583 10 54TREN

CNG

“Sıkıştırılmış Doğal Gaz” diye adlandırılan CNG, doğal gazın belli prosesler neticesinde yüksek basınçlara sıkıştırılmış sıvı halidir.

Sıkıştırılma prosesinde doğal gaz dağıtım şebekesinden alınan gaz (min 21 mbar-max 75 bar) kompresör ünitesi ile 200-300 bar basınca kadar sıkıştırılıp değişik kapasitelerde seri bağlanmış tüplerde veya daha geniş hacimli yüksek basınç tanklarında depolanır.